Bg En De
Начало Проекти Услуги Контакти

За Крупал

about-img

История

Крупал официално e основана през 2006 г. от нейния едноличен собственик - Димитър Стоев. Досега компанията непрестанно развива своя технически потенциал. Компанията успешно се реализира на западноевропейския пазар, като основно развива дейността както в България, така и в Германия, Белгия, Австрия и Кипър.

Компанията има свое постоянно представителство в Белгия. Твърдим, че благодарение на дългогодишния международен опит и огромното разнообразие на проекти, ние сме една иновативна компания с изключително добри възможности за реализиране на проекти без граници!

Ценности

Най-важни за нас са както взаимоотношенията между колегите в компанията, така и взаимоотношенията с клиентите.

Мисия и Визия

Нашите цели са прости и логични. Стремежът ни е обвързан с това компанията винаги да бъде подготвена да предложи една правилна концепция за остъкляване на сгради. Концепция, съобразена с нуждите на клиентите и характера на околната среда. За нас е  важно клиентите на компанията да получат един икономически и технически издържан продукт. Цялостен продукт, включващ всичко - от проектирането до инсталирането на системи  за остъкление на жилища и сгради. Услуга, изпълнена на най-високо ниво, като не е необходимо клиентът да има познания в тази сфера. 

"Крупал Кънстракшън" EООД е бенефициент подоговор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1160-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

На 26.06.2020 г. "Крупал Кънстракшън" EООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1160-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Основната цел на изпълнението на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Безвъзмездна финансова помощ е в размер на 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране. Крайният за изпълнение е 26.09.2020 г.
В резултат от подкрепата по процедурата и осигуряване на оперативен капитал в "Крупал Кънстракшън" EООД ще бъдат създадени условия за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19: запазване и стабилност на работни места, като ще бъдат трайно запазени с оглед гарантиране на стабилен икономически растеж и устойчива заетост.

На 19.10.2021 г. КРУПАЛ КЪНСТРАКШЪН ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2512-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ . Проектът цели Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. И е със срок на изпълнение 3 месеца. В резултат от получената подкрепа, чрез предоставените средства за оборотен капитал по процедурата, е преодолян недостига на средства и/или липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;

На 20.10.2021 г. КРУПАЛ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2878-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ . Проектът цели Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. И е със срок на изпълнение 3 месеца. В резултат от получената подкрепа, чрез предоставените средства за оборотен капитал по процедурата, е преодолян недостига на средства и/или липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;